نوشته‌هایی با برچسب "ماه سه حاملگی"

بررسي سه ماه به سه ماه دوران حاملگي بررسي سه ماه به سه ماه دوران حاملگي

نویسندگان:گروه نویسندگان. سه ماهه اول. طی ثلث اول بارداری فقط نظرات شما نسبت به وضعیت زندگی تان رنگ تازه ای به خود می گیرد. 1- آیا با تصمیم قبلی باردار شده اید؟. 2- آیا از شوهرتان جدا شده اید؟. 3- آیا شما ( شما یا شوهرتان) شاغل هستید؟. 4- تاثیر بارداری روی موقعیت کاری شما چگونه است؟. 5- آیا مشکل اقتصادی دارید؟. 6- آیا با شوهرتان روابط خوبی دارید؟. 7- آیا خود را برای تغییرات حاصل از بارداری، خیلی پیر و یا خیلی جوان می دانید؟. واکنش های عاطفی حاصل از بارداری، از شادمانی تا تردید و افسردگی متفاوت هستند. شاید بارداری غیر واقعی به نظر آید! شاید این

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه