نوشته‌هایی با برچسب "دی ان اِی"

آزمایش دی. ان. اِی در دوران بارداری آزمایش دی. ان. اِی در دوران بارداری

تألیف و ترجمه: حمید وثیق زاده انصاری. منبع: راسخون. تست دی. ان. اِی پیش از تولد یک روش معمول برای آزمایش اصل و نسب پدری یک کودک متولد نشده است. به طور عمده دو نوع آزمایش دی. ان. ای پیش از تولد وجود دارد که عبارتند از: آمینو سنتز و نمونه برداری از پرزهای جفتی. دی. ان. اِی یا دئوکسی ریبو نوکلئیک اسید ماده‌ی ژنتیکی است که در هسته و میتو کندری سلول قرار دارد. این ماده در بر دارنده‌ی اطلاعات ژنتیکی مهم در مورد یک فرد است و هم چنین در به اثبات رساندن پدر و مادر کمک می کند. آزمایش دی. ان. اِی را می‌توان در دوران بار داری و پس از تولد انجام

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه