ادی مورفی Norbit. ادی ردمین در نقش یک دختر The Danish Girl. پل بتانی Avengers: Age of Ultron. تام هاردی The Dark Knight Rises. جرارد باتلر The Phantom of the Opera. رایان رینولدز Deadpool. رون پرلمن Hellboy. گری اُلدمن Bram Stoker’s Dracula. کارن گی لان Guardians of the Galaxy. مارک روفالو در فیلم Hulk – The Avengers. میشل فایفر Stardust. میکی رورک Sin City. نیکولاس هولت X-Men: Days of Future Past. اینم برا دوستانی که قطعا تو نظرات مینویسن کیمیا و ستایشو یادت رفت بذاری ادمین.

 

 

گریم های هنرمندانه و به یادماندنی هالیوود - تصویر 1

ادی مورفی Norbit

ادی مورفی Norbit

گریم های هنرمندانه و به یادماندنی هالیوود - تصویر 3

ادی ردمین در نقش یک دختر The Danish Girl

ادی ردمین در نقش یک دختر The Danish Girl

گریم های هنرمندانه و به یادماندنی هالیوود - تصویر 5

پل بتانی Avengers: Age of Ultron

پل بتانی Avengers: Age of Ultron

گریم های هنرمندانه و به یادماندنی هالیوود - تصویر 7

تام هاردی The Dark Knight Rises

تام هاردی The Dark Knight Rises

گریم های هنرمندانه و به یادماندنی هالیوود - تصویر 9

جرارد باتلر The Phantom of the Opera

جرارد باتلر The Phantom of the Opera

گریم های هنرمندانه و به یادماندنی هالیوود - تصویر 11

رایان رینولدز Deadpool

رایان رینولدز Deadpool

رون پرلمن Hellboy

رون پرلمن Hellboy

گریم های هنرمندانه و به یادماندنی هالیوود - تصویر 14

گری اُلدمن Bram Stoker’s Dracula

گری اُلدمن Bram Stoker’s Dracula

گریم های هنرمندانه و به یادماندنی هالیوود - تصویر 16

کارن گی لان Guardians of the Galaxy

کارن گی لان Guardians of the Galaxy

گریم های هنرمندانه و به یادماندنی هالیوود - تصویر 18

مارک روفالو در فیلم Hulk – The Avengers

مارک روفالو در فیلم Hulk – The Avengers

گریم های هنرمندانه و به یادماندنی هالیوود - تصویر 20

میشل فایفر Stardust

میشل فایفر Stardust

گریم های هنرمندانه و به یادماندنی هالیوود - تصویر 22

میکی رورک Sin City

میکی رورک Sin City

گریم های هنرمندانه و به یادماندنی هالیوود - تصویر 24

نیکولاس هولت X-Men: Days of Future Past

نیکولاس هولت X-Men: Days of Future Past

گریم های هنرمندانه و به یادماندنی هالیوود - تصویر 26

هوگو ویوینگ Captain America: The First Avenger

 


 

 

اینم برا دوستانی که قطعا تو نظرات مینویسن کیمیا و ستایشو یادت رفت بذاری ادمین

 

نتیجه تصویری برای سریال کیمیا قبل و بعد از گریم

گریم های هنرمندانه و به یادماندنی هالیوود - تصویر 29


 

تصویر مرتبطنتیجه تصویری برای سریال ستایش

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه