به نام یگانه عالم. یکی از معضلات جامعه امروزی کارزدگی یا فرسودگی شغلی است. زمانیکه شخص احساس خستگی یا کسالت مفرط و فقدان نشاط در شغل خود را پیدا می کند دچار فرسودگی شغلی شده است. این حالت به عوامل درونی و حارجی محیط کار که به صورت دائمی و مکرر به شخص وارد میشود بستگی دارد. مشاغلی همچون پزشکان,پرستاران,مدد کاران اجتماعی,معلمان,کارگران تولیدی و کسانیکه در مشاغل سخت کار می کنند بیشتر است. این افراد در محیط بیرون از محل کار خود زضایت نداشته و در واقع تعهد بیش ار حد به شغل خود را دارندکه لازم اس ...

young woman in office is overwhelmed with work. burnout in work or study.

به نام یگانه عالم

یکی از معضلات جامعه امروزی کارزدگی یا فرسودگی شغلی است.

زمانیکه شخص احساس خستگی یا کسالت مفرط و فقدان نشاط در شغل خود را پیدا می کند دچار فرسودگی شغلی شده است. این حالت به عوامل درونی و حارجی محیط کار که به صورت دائمی و مکرر به شخص وارد میشود بستگی دارد.

مشاغلی همچون پزشکان,پرستاران,مدد کاران اجتماعی,معلمان,کارگران تولیدی و کسانیکه در مشاغل سخت کار می کنند بیشتر است.این افراد در محیط بیرون از محل کار خود زضایت نداشته و در واقع تعهد بیش ار حد به شغل خود را دارندکه لازم است با در نظر گرفتن شرایط شغلی نسبت به چرخش شغل , جابه جایی شغل و استراحت و تفریح بصورت برنامه ریزی شده اقدام نمایید.از سویی لازم است مدیران ارشد نیز نسبت به درک صحیح از شغل این افراد,پرداخت به موقع حقوق و مزایا و تشویق و قدردانی از تلاش های کارمندان و بهره گیری از تجارب این زیردستان اقدام کنند.

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

اختصاصی سایت آسمونی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه