پرتره های زیر توسط عکاس بسیار مشهور Norman Seeff در سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ از سلبریتی های معروف گرفته شده اند:. #۱ Ray Charles. #۲ John Travolta. #۳ Steve Martin. #۴ Cher. #۵ Jodie Foster. #۶ Michael Jackson & Diana. #۷ Whitney Houston. #۸ Rollings Stones. #۹ Tina Turner. #۱۰ Steve Jobs. #۱۱ John Belushi. #۱۳ Steve Martin. #۱۴ Frank Zappa.

پرتره های زیر توسط عکاس بسیار مشهور Norman Seeff در سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ از سلبریتی های معروف گرفته شده اند:

 

 

 

 

#۱ Ray Charles

Ray Charles

 

 

 

#۲ John Travolta

John Travolta

 

 

 

 

#۳ Steve Martin

Steve Martin

 

 

 

 

 

#۴ Cher

celebrities-black-white-photography-norman-seeff-12-589c1d69a8687__880.jpg

 

 

 

 

#۵ Jodie Foster

Jodie Foster

 

 

 

 

 

#۶ Michael Jackson & Diana

Michael Jackson & Diana

 

 

 

 

 

#۷ Whitney Houston

Whitney Houston

 

 

 

 

 

#۸ Rollings Stones

Rollings Stones

 

 

 

 

 

#۹ Tina Turner

celebrities-black-white-photography-norman-seeff-42-589c21f283a87__880.jpg

 

 

 

 

 

#۱۰ Steve Jobs

Steve Jobs

 

 

 

 

 

#۱۱ John Belushi

John Belushi

 

 

 

 

 

#۱۳ Steve Martin

Steve Martin

 

 

 

 

 

#۱۴ Frank Zappa

Frank Zappa

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه