این روزها تصاویر زیادی از همکاری هنرپیشگان خانم ایرانی و هنرمندان آرایشگرشان در اینستاگرام منتشر می شود. به نظر می رسد برخی از این همکاری ها بیش تر به عنوان تبلیغات برای سالن های زیبایی و استودیوهای عکاسی به کار می رود و از طرف دیگر، شاید بعضی هنرمندان خدمات رایگان به هنگام مراسم دریافت می کنند. تصاویر زیر که در صفحه عمومی اینستاگرام یک سالن زیبایی منتشر شده را برایتان به نمایش می گذاریم:.

این روزها تصاویر زیادی از همکاری هنرپیشگان خانم ایرانی و هنرمندان آرایشگرشان در اینستاگرام منتشر می شود. به نظر می رسد برخی از این همکاری ها بیش تر به عنوان تبلیغات برای سالن های زیبایی و استودیوهای عکاسی به کار می رود و از طرف دیگر، شاید بعضی هنرمندان خدمات رایگان به هنگام مراسم دریافت می کنند.

تصاویر زیر که در صفحه عمومی اینستاگرام یک سالن زیبایی منتشر شده را برایتان به نمایش می گذاریم:

 

 

photo 2016-11-13 13-04-35

 

photo 2016-11-13 13-04-39

 

photo 2016-11-13 13-04-42

 

photo 2016-11-13 13-04-44

 

photo 2016-11-13 13-04-46

 

photo 2016-11-13 13-04-49

 

photo 2016-11-13 13-04-52

 

photo 2016-11-13 13-04-54

 

photo 2016-11-13 13-04-56

 

photo 2016-11-13 13-04-59

 

photo 2016-11-13 13-05-02

 

photo 2016-11-13 13-05-05

 

photo 2016-11-13 13-19-42

 

photo 2016-11-13 13-21-15

 

photo 2016-11-13 13-21-17

 

photo 2016-11-13 13-21-21

 

photo 2016-11-13 13-21-29

 

photo 2016-11-13 13-21-56

 

photo 2016-11-13 13-21-59

 

photo 2016-11-13 13-22-02

 

IranMakeup04FashionCaffecinema

 

MakeupIrani03FashionCaffecinema

 

arayesh01FashionCaffecinema

 

arayesh02FashionCaffecinema

 

arayesh06FashionCaffecinema

 

MakeupIrani10FashionCaffecinema

 

MakeupIrani06FashionCaffecinema

 

MakeupIrani08FashionCaffecinema

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه