«حراست ما باید دنبال موی سر دخترها باشد یا دنبال اختلاس های افسانه ای که هیچ چشم نظارتی آنها را نمی بیند؟». مسعود ده نمکی در سخنرانی روز دانشجو سخنان تندی را بیان داشت که در ادامه می خوانید:. "بعضی دانشگاه ها دست به نوآوری زدند و با استنداپ کمدی می خواهند دانشجوها سرگرم شوند. بچه حزب الهی را فقط در حد مبارزه با بدحجابی می خواهند و آن طرفی ها را هم در حد مبارزه با بچه بسیجی. اما اگر اینها بنا را بر نقد قدرتمندان گذاشتند، نتیجه میشود برگزاری استنداپ کمدی. این بازی از سوی کارگردانهایی طراحی میش ...

«حراست ما باید دنبال موی سر دخترها باشد یا دنبال اختلاس های افسانه ای که هیچ چشم نظارتی آنها را نمی بیند؟»

.

«انقلاب ما نیاز به انقلاب دارد»!/ «بترسید از روزی که جنبش دانشجویی چپ و راست یکی شوند و به این نتیجه برسند سیستم معیوب است و مردم پشت سرشان قرار بگیرند»!/ صحبت‌های تند مسعود ده‌نمکی در روز دانشجو را بخوانید

 

مسعود ده نمکی در سخنرانی روز دانشجو سخنان تندی را بیان داشت که در ادامه می خوانید:

 

"بعضی دانشگاه ها دست به نوآوری زدند و با استنداپ کمدی می خواهند دانشجوها سرگرم شوند.
بچه حزب الهی را فقط در حد مبارزه با بدحجابی می خواهند و آن طرفی ها را هم در حد مبارزه با بچه بسیجی.اما اگر اینها بنا را بر نقد قدرتمندان گذاشتند، نتیجه میشود برگزاری استنداپ کمدی.

این بازی از سوی کارگردانهایی طراحی میشود که ما را فقط در حد بازیگر می خواهند. در حد بازیگر خیمه شب بازی. نگذارید ما را رودرروی هم قرار دهند.
امروز انقلاب نیاز به انقلاب دارد.
دستگاه های نظارتی ما امروز کجا هستند؟ حراست ما باید دنبال موی سر دخترها باشد یا دنبال اختلاس های افسانه ای که هیچ چشم نظارتی انها را نمی بیند؟
دستگاه های نظارتی ما احتیاج به میتی کومان دارد.
جنبش های دانشجویی اعم از چپ و راست و..، شما باید با هم یکی شوید و لرزه بر اندام اشرافی گری بیاندازید.

بترسید از روزی که جنبش های دانشجویی چپ و راست با هم یکی شوند و م��دم پشت سر انها قرار گیرند. اگر به این نتیجه برسند این سیستم معیوب است دیگر نه حرف چپ را می خوانند و نه حرف راست را."

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه