فاجعه در صحنه فیلمبرداری. این حادثه در جریان فیلمبرداری یک صحنه هنگامی که این دو به همراه یک بازیگر از هلی کوپتر درون آب پریدند، روی داد. این دو بازیگر پیش از پریدن به داخل این محفظه بزرگ آب از انجام این سکانس ابراز نگرانی کرده بودند و گفته بودند در آب نمی توانند خودشان را کنترل کنند. آنیل ورما و راقاو اودای در جریان برداشت صحنه ای اکشن از فیلم علیرغم آشنا نبودن به فن شنا، همراه با دونیا ویجی بازیگرمعروف هندی از هلی کوپتر درون آب پریدند. این دو بدلکار جلیقه نجات هم به تن نداشتند و از بخت بد ...

فاجعه در صحنه فیلمبرداری

.

-شدن-بازیگر.jpg

 

این حادثه در جریان فیلمبرداری یک صحنه هنگامی که این دو به همراه یک بازیگر از هلی کوپتر درون آب پریدند، روی داد.

این دو بازیگر پیش از پریدن به داخل این محفظه بزرگ آب از انجام این سکانس ابراز نگرانی کرده بودند و گفته بودند در آب نمی توانند خودشان را کنترل کنند.

آنیل ورما و راقاو اودای در جریان برداشت صحنه ای اکشن از فیلم علیرغم آشنا نبودن به فن شنا، همراه با دونیا ویجی بازیگرمعروف هندی از هلی کوپتر درون آب پریدند. این دو بدلکار جلیقه نجات هم به تن نداشتند و از بخت بد قایقی هم که برای شرایط اضطراری در محل بود، هنگام حادثه روشن نشد تا فاجعه روی دهد.

.

غرق شدن بازیگران در دریا در صحنه فیلمبرداری

 

دونیا ویجی یکی از مشهورترین بازیگران سینمای بخش کانارا زبان هندوستان است. یک ماهیگیر محلی جان این بازیگر را که توانسته بود خود را شناور نگاه دارد، نجات داده است.

یکی از این دو بدلکار پیش از حادثه در گفت وگویی تلویزیونی از هراسش برای فیلمبرداری این صحنه گفته بود. کارگردان و تهیه کننده فیلم به علت سهل انگاری تحت تعقیب قرار گرفته اند. این دو بدلکار حتی پیش از حادثه نیز درباره عدم مهارت خود در شنا و ترس شان از انجام این بدلکاری صحبت کرده بودند.

.

غرق شدن بازیگر

 

یکی از این بدلکاران گفته بود:«هیچ گونه زمینه سازی مناسبی برای این صحنه صورت نگرفته است. تنها چیزی که درباره آن می دانم این است که هر سه از هلی کوپتر پایین می پریم. باقی کار با خدا است.»

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه