عکس های شگفت انگیز از الگو های گرافیکی بدن حیوانات

در اینجا می توانید الگو های شگفت انگیز بدن حیوانات مختلف را در طبیعت ببینید که مانند تصاویر گرافیکی به نظر می رسند.

الگوی راه راه بدن گورخر

الگوی راه راه بدن گورخر

بدن بادکنک ماهی

بدن بادکنک ماهی

لکه های بدن زرافه

لکه های بدن زرافه

پر پرنده

پر پرنده

جگوار

جگوار

بال شب پره

بال شب پره

ماهی قطبی

ماهی قطبی

خز یوزپلنگ

خز یوزپلنگ

پوست فیل آفریقایی

پوست فیل آفریقایی

پوست مار بوآ

پوست مار بوآ

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه