عکس های دروازه ی جهنم در کشور ترکمنستان

دروازه ی جهنم یکی از مناظر زیبا و طبیعی کشور ترکمنستان است که بیش از چهل سال آتش آن روشن می باشد.

در سال 1971 گروهی از دانشمندان شوروی یک چاه گاز طبیعی را در ترکمنستان کشف کردند. زمین در اطراف این چاه ریزش پیدا کرد و گاز را به هوا فرستاد، در تلاش برای متوقف کردن خسارت های عمده، دانشمندان اتحاد جماهیر شوروی این چاه را آتش زدند به امید آنکه پس از چند ساعت یا چند روز خاموش شود، اما با گذشت بیش از 40 سال آتش این چاه هنوز روشن است.

این چاه که در نزدیکی شهر کوچکی در کاراکوم قرار دارد، 24 ساعت شبانه روز روشن است و در هنگام شب منظره ی زیبایی را به این شهر می بخشد.

دیدن دروازه ی جهنم برای گردشگران آزاد است. / پرشین 7

 اماکن دیدنی ترکمنستان

 اماکن دیدنی ترکمنستان

 اماکن دیدنی ترکمنستان

 اماکن دیدنی ترکمنستان

 اماکن دیدنی ترکمنستان

 اماکن دیدنی ترکمنستان

 اماکن دیدنی ترکمنستان

 اماکن دیدنی ترکمنستان

 اماکن دیدنی ترکمنستان

 اماکن دیدنی ترکمنستان

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه