دیا میرزا بازیگر هندی فیلم سینمایی «سلام بمبئی» و محمدرضا گلزار، چهارشنبه از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱ با حضور در پردیس سینمایی ملت به همراه مردم به تماشای این اثر سینمایی نشستند. همچنین این دو بازیگر روز جمعه سوم دی ماه ساعت ۱۶ در پردیس سینمایی تماشا ضمن دیدار با علاقه مندان، همراه با مردم به تماشای فیلم «سلام بمبئی» خواهند نشست.

دیا میرزا بازیگر هندی فیلم سینمایی «سلام بمبئی» و محمدرضا گلزار، چهارشنبه از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱ با حضور در پردیس سینمایی ملت به همراه مردم به تماشای این اثر سینمایی نشستند.
همچنین این دو بازیگر روز جمعه سوم دی ماه ساعت ۱۶ در پردیس سینمایی تماشا ضمن دیدار با علاقه مندان، همراه با مردم به تماشای فیلم «سلام بمبئی» خواهند نشست.

 

 

رضا گلزار و دیا میرزا در نشست فیلم سلام بمبئی

 

رضا گلزار و دیا میرزا در نشست فیلم سلام بمبئی

 

نشست خبری فیلم سلام بمبئی

 

نشست خبری فیلم سلام بمبئی

 

محمدرضا گلزار در نشست خبری فیلم سلام بمبئی

 

نشست خبری فیلم سلام بمبئی

 

دیا میرزا در نشست خبری فیلم سلام بمبئی

 

رضا گلزار و دیا میرزا در نشست فیلم سلام بمبئی

 

رضا گلزار و دیا میرزا در نشست فیلم سلام بمبئی

 

دیا میرزا بازیگر هندی فیلم سلام بمبئی

 

دیا میرزا بازیگر هندی فیلم سلام بمبئی

 

دیا میرزا بازیگر هندی فیلم سلام بمبئی

 

دیا میرزا بازیگر هندی فیلم سلام بمبئی

 

دیا میرزا بازیگر هندی فیلم سلام بمبئی

 

عکسهای نشست خبری “سلام بمبئی” در تهران با حضور بازیگر زن هندی این فیلم - تصویر 15

 

عکسهای نشست خبری “سلام بمبئی” در تهران با حضور بازیگر زن هندی این فیلم - تصویر 16

 

عکسهای نشست خبری “سلام بمبئی” در تهران با حضور بازیگر زن هندی این فیلم - تصویر 17

 

عکسهای نشست خبری “سلام بمبئی” در تهران با حضور بازیگر زن هندی این فیلم - تصویر 18

 

عکسهای نشست خبری “سلام بمبئی” در تهران با حضور بازیگر زن هندی این فیلم - تصویر 19

 

عکسهای نشست خبری “سلام بمبئی” در تهران با حضور بازیگر زن هندی این فیلم - تصویر 20

 

عکسهای نشست خبری “سلام بمبئی” در تهران با حضور بازیگر زن هندی این فیلم - تصویر 21

 

عکسهای نشست خبری “سلام بمبئی” در تهران با حضور بازیگر زن هندی این فیلم - تصویر 22

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه