مری گامر و مریل استریپ. کالین هنکس و تام هنکس. آنجلینا جولی و جان وُیت. جیسون ریتر و جان ریتر. کیت هادسون و گلدی هان. کیفر ساترلند و دونالد ساترلند. راینی کوالی و اندی مک داوِل. اسکات ایستوود و کلینت ایستوود. لیلی رُز دِپ و وانِسا پارادی. شان لنون و جان لنون.

مری گامر و مریل استریپ
 

10 چهره ای که به شدت شبیه والدین مشهور خود هستند و راه آنها را ادامه می دهند

 


 کالین هنکس و تام هنکس
 

10 چهره ای که به شدت شبیه والدین مشهور خود هستند و راه آنها را ادامه می دهند

 


 آنجلینا جولی و جان وُیت
 

10 چهره ای که به شدت شبیه والدین مشهور خود هستند و راه آنها را ادامه می دهند

 

فرزندان بازیگران مشهور

 


 جیسون ریتر و جان ریتر
 

10 چهره ای که به شدت شبیه والدین مشهور خود هستند و راه آنها را ادامه می دهند

 


 کیت هادسون و گلدی هان
 

10 چهره ای که به شدت شبیه والدین مشهور خود هستند و راه آنها را ادامه می دهند

 


 کیفر ساترلند و دونالد ساترلند
 

10 چهره ای که به شدت شبیه والدین مشهور خود هستند و راه آنها را ادامه می دهند

 راینی کوالی و اندی مک داوِل
 

10 چهره ای که به شدت شبیه والدین مشهور خود هستند و راه آنها را ادامه می دهند

 


 

اسکات ایستوود و کلینت ایستوود
 

10 چهره ای که به شدت شبیه والدین مشهور خود هستند و راه آنها را ادامه می دهند

 


 

لیلی رُز دِپ و وانِسا پارادی
 

10 چهره ای که به شدت شبیه والدین مشهور خود هستند و راه آنها را ادامه می دهند

 


 شان لنون و جان لنون

 

10 چهره ای که به شدت شبیه والدین مشهور خود هستند و راه آنها را ادامه می دهند

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه