اینستاگرام منتسب به سید علی صالحی، شاعر و نویسنده معاصر فارسی شعری کنایه آمیز خطاب به حسن روحانی را منتشر کرد. صالحی اینگونه نوشت:. "سلام آقای رئیس جمهور. کلید… که بی کلید،. احیاناً،. کبریت خدمتتان هست؟. می خواهم این چراغِ شکسته را. روشن کنم؛. کوچه خیلی تاریک است…. ".

اینستاگرام منتسب به سید علی صالحی، شاعر و نویسنده معاصر فارسی شعری کنایه آمیز خطاب به حسن روحانی را منتشر کرد.

 

.

تصویر سید علی صالحی: آقای رئیس جمهور کلید بی کلید ،کبریت خدمتتان هست؟! + عکس

 

 

صالحی اینگونه نوشت:

 

"سلام آقای رئیس جمهور
کلید… که بی کلید،
احیاناً،
کبریت خدمتتان هست؟
می خواهم این چراغِ شکسته را
روشن کنم؛
کوچه خیلی تاریک است…."

 

 

سید علی صالحی: “آقای رئیس جمهور کلید بی کلید ،کبریت خدمتتان هست؟!” - تصویر 2

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه