زیر ذره بین کارشناسان

در موقع اجرای حرکت پرس زیر سینه راحت نیستم. چه پیشنهادی برای کمک به من دارید؟

کارشناسان ورزشی،حرکت پرس زیر سینه

ـ حرکت پرس زیر سینه شهرت جنجالی دارد. اما اگر این حرکت در افزایش حجم عضلات سینه ناتوان است علت آن معمولاً به دلیل درک اشتباه این حرکت و یا استفاده غیر درست آن می باشد.

به عنوان یک حرکت حجم ساز کلی برای عضلات سینه نمی توان انتظاری را که از حرکت پرس سینه بر روی میز صاف و یا حرکت بالا سینه وجود دارد را از حرکت پرس زیر سینه داشت. ولی برای وارد کردن فشار بیشتر به بخش زیر سینه و دست یافتن به وضوح بیشتر خط زیر و هم چنین بالا کشیده شدن سینه و جلوگیری از آویزان شدن عضلات سینه می بایست این حرکت را در برنامه تمرینی گنجاند.

برای دست یابی به یک فیزیک بدنی کامل و بی نقض شما نیاز به اجرای این حرکت دارید. ضمن این که می بایست بدانید که چگونه این حرکت را انجام ندهید و هم این که چه طور آن را انجام دهید.

چه موقع این حرکت را نباید اجرا کرد؟

ـ هیچ وقت این حرکت را به عنوان جایگزین حرکت پرس سینه روی میز صاف و پرس بالا سینه اجرا نکنید. چون با این کار باعث خواهید شد که بالا سینه صاف تر شده و در عوض بر حجم زیر سینه افزوده شود و بدین ترتیب فرم سینه به شکل نافرم و آویزان مبدل می گردد.

هیچ وقت صرف آسان بودن این حرکت آن را انجام ندهید. شاید در ابتدا اجرای این حرکت برایتان مشکل باشد و احساس خوبی در موقع اجرای آن نداشته باشید ولی مطمئن باشید وقتی با این حرکت سازگاری پیدا کردید پی خواهید برد که موقعیت پرس زیر برایتان ایده آل ترین فرم اجرای پرس سینه است.

از پرس سینه تنها به منظور افزایش حجم زیر سینه استفاده کنید. به منظور افزایش حجم کلی عضلات سینه تکیه اصلیتان را بر روی اجرای حرکت پرس سینه بر روی میز صاف و پرس بالا سینه متمرکز سازید.

هیچ وقت در ابتدای تمرین حرکت پرس زیر سینه را اجرا نکنید. اولین حرکت انتخابیتان می بایست حرکتی باشد که حداکثر نیروی خروجیتان را بتوانید در آن اعمال کنید تا بدین ترتیب بتوانید بیشترین عضلات را در آن درگیر نمائید. پس از آن سراغ اجرای حرکاتی بروید که به بخش های خاصی از عضله سینه فشار بیشتری وارد سازند. برای مثال حرکات قفسه برای افزایش عمق سینه و زیر سینه برای نمایان ساختن خط زیر سینه.

چه وقت حرکت پرس زیر سینه را باید اجرا کرد؟

ـ این حرکت را در انتهای حرکات مربوط به عضلات سینه اجرا کنید. لولوی نامرئی بدنسازی نیروی جاذبه است که در همه جا وجود دارد. حتی عضلات خود ما وقتی به سمت پائین کشیده شود دارای این نیرو هستند. با در نظر داشتن این نکته در ذهن می بایست اولویت را در انرژی ذخیره شده بدن به حرکات افزایش دهنده حجم و قدرت بدهید. یعنی پرس سینه روی میز صاف به عنوان اولویت اول، پرس بالا سینه به عنوان اولویت دوم و داخل سینه و بیرون سینه به عنوان اولویت سوم و زیر سینه به عنوان اولویت چهارم.

هر ۲ تا ۳ جلسه یک بار حرکت پرس زیر سینه را اجرا کنید.

پرس زیر سینه به افراد اجازه استفاده از وزنه های سنگین را می دهد و بدین ترتیب افزایش حجم عضله سینه آسان و سریع خواهد بود. بنابراین بهتر است که هر ۲ تا ۳ جلسه یک بار آن را در برنامه تمرینتان بگنجانید. ضمناً بر روی تقارن عضلات سینه تان نگاه ریزبینانه داشته باشید.

اگر احساس کردید که عضلات سینه تان دارد فرم آویزان به خود می گیرد پس خیلی سریع پرس های مربوط به زیر سینه را از برنامه تمرینیتان حذف کنید و در آخر هنگام اجرای پرس زیر سینه با هالتر اگر احساس درد یا ناراحتی در مفصل سرشانه کردید می توانید به عنوان جایگزین از دمبل استفاده کنید و بدون احساس ناراحتی و مشکل این حرکت را نیز در برنامه تان داشته باشید.

منبع: مجله آفتابی

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه