توصیه حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری در برنامه سمت خدا. سوال – من دختر هجده ساله ای هستم که در خانواده ای بدنیا آمده ام که دوست پسر از ملزومات زندگی هر فردی است . من هم اول مقاومت کردند ولی نگذاشتند و گفتند که تو آداب معاشرت را رعایت نمی کنی . از سوم راهنمایی تا چند وقت قبل با خیلی از پسرها دوست بوده ام ولی یکدفعه عشق خدا به دلم افتاد و شروع به نماز خواندن کردم . دوست هایم را کنار می گذارم ولی نمی توانم و دوباره وسوسه می شوم و سراغشان می روم . من معتاد به گناه شده ام . دوباره میهمانی هایی م ...

 

توصیه حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری در برنامه سمت خدا

 

دختری هستم که دوست پسر از ملزومات زندگی ماست! - تصویر 1

 

سوال – من دختر هجده ساله ای هستم که در خانواده ای بدنیا آمده ام که دوست پسر از ملزومات زندگی هر فردی است .

من هم اول مقاومت کردند ولی نگذاشتند و گفتند که تو آداب معاشرت را رعایت نمی کنی .

از سوم راهنمایی تا چند وقت قبل با خیلی از پسرها دوست بوده ام ولی یکدفعه عشق خدا به دلم افتاد و شروع به نماز خواندن کردم .

دوست هایم را کنار می گذارم ولی نمی توانم و دوباره وسوسه می شوم و سراغشان می روم .

من معتاد به گناه شده ام . دوباره میهمانی هایی می روم که خدا دوست ندارد . به من کمک کنید .

 

 

 

پاسخ – سوالی مشابه این از معصومین کردند و گفتند که طرف معتاد به گناه است .

 

حضرت فرمودند که یک کار را ترک نکن . اگر نمی توانی گناه را ترک کنی ، استغفار را ترک نکن .

 

آیت الله بهجت هم به جوانی سفارش کردند که اگر نمی توانی گناه را ترک کنی ، استغفار را ترک نکن . وقتی من گناه میکنم

 

شیطان نمی گذارد که من استغفار کنم و میگوید که تو خیلی آلوده شده ای .

 

این مثل معتادی است که می خواهند ترکش بدهند ، داروهایی به او می زنند

 

که همان مواد است ولی حساب شده ، آرام آرام می خواهند ترکش بدهند .

 

باید به این دختر خانم که حال قشنگی پیداکرده اند تبریک گفت . نور محبت خدا در دلش آمده است .

 

عاشق شده است ، سعی کند که این عشق را تقویت کند .

 

از خدا بخواهد که منجی برای او بفرست که او را از آن خانواده جدایش بکند .

 

اگر از آن دوستی ها نمی تواند دل بکند ، در مدرسه با دو تا دوست خوب هم دوست بشود و در دو تا محیط قشنگ هم برود .

 

از مجلس گناه بیرون آمدی استغفار کن ، سجده کن ، دو رکعت نماز بخوان و بگو غلط کردم .

 

باید گناه را ترک کرد ، باید گناه را ترک کرد ، اگر نشد استغفار کرد . و دیگر اینکه واقعا دعا کند .

 

همچنان آسیه همسر فرعون مجبور بود که پیش فرعون زندگی کند و میگفت : خدایا من را از اینجا نجات بده و نجات آسیه در شهادتش

بود .

 

حضرت یوسف گفت : خدایا من را از این محیط گناه آلود نجاتم بده . خدایا حاضرم در زندان بروم ولی در محیط گناه نباشم .

 

دعا کنم ، مقاومت کنم ، جایگزین کنم و نا امید نشوم .

 

اگر عروسی رفتیم که تاثیر گذار نبودیم و تاثیر پذیر هم نبودیم ولی بخاطر اینکه صله ی رحم که مستحب است رفتیم ، باید مواظب باشیم که تایید گناه نکرده باشیم .

 

وقتی شما دیر می روی و سرتان را به کاری گرم میکنید و حواس را جای دیگر می بری و معترضانه در جایی حاضر میشود مشخص است که تایید نمی کنید .

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه