بانوان آمریکایی روز شنبه با حضور در خیابان های واشنگتن در تظاهرات گسترده علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شرکت کردند. ایستگاه های متروی واشنگتن دیروز مملو از جمعیت زنانی بود که تلاش می کردند در تجمع علیه ترامپ شرکت کنند. رسانه ها این تظاهرات را بی سابقه ترین تظاهرات علیه یک رئیس جمهور در آغاز دوران کاری‌اش در ایالات متحده دانستند. اسکارلت جوهانسون و مدونا خواننده و بازیگر مشهور امریکایی نیز از شرکت کنندگان در این تظاهرات بودند. گفتنی است، سازمان دهندگان راهپیمایی زنان در واشنگتن با صدور ...

بانوان آمریکایی روز شنبه با حضور در خیابان های واشنگتن در تظاهرات گسترده علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شرکت کردند.

 ایستگاه های متروی واشنگتن دیروز مملو از جمعیت زنانی بود که تلاش می کردند در تجمع علیه ترامپ شرکت کنند. رسانه ها این تظاهرات را بی سابقه ترین تظاهرات علیه یک رئیس جمهور در آغاز دوران کاری‌اش در ایالات متحده دانستند.

اسکارلت جوهانسون و مدونا خواننده و بازیگر مشهور امریکایی نیز از شرکت کنندگان در این تظاهرات بودند. 

گفتنی است، سازمان دهندگان راهپیمایی زنان در واشنگتن با صدور بیانیه ای اعلام کردند که این تجمع، حاوی پیامی صریح به دولت جدید آمریکا و جامعه جهانی است، مبنی بر اینکه حقوق زنان، حقوق بشر است.  

 

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 1

 

 

تصاویر/ مدونا در تظاهرات علیه ترامپ

 

تصاویر/ مدونا در تظاهرات علیه ترامپ

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 4

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 5

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 6

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 7

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 8

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 9

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 10

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 11

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 12

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 13

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 14

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 15

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 16

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 17

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 18

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 19

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 20

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 21

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 22

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 23

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 24

 

تظاهرات بانوان علیه ترامپ در واشنگتن با حضور چهره های هالیوودی - تصویر 25

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه