خانم جولیا رابرتس در مراسم جوایز گلدن گلوب۱۹۹۰. آقای تام کروز و خانم میشل ماری فافر در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۹۹۰. خانم آدری هپبورن در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۹۹۰. خانم جودی فاستر در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۹۹۲. آقای رابین ویلیامز و خانم بتی میدلر در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۱۹۳. آقای نیکلاس کیج و خانم کریستین زانگ در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۹۹۳. خانم آنجلا باست در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۹۹۴. آقای تام هنکس و جسیکا لانگ در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۹۹۵. آقای جیم کری و خانم لورن هالی در مراسم جوایز گل ...

تصاویری جالب از برگزاری مراسم گلدن گلوب در دهه ی ۹۰

 

 

 تصاویری جالب از برگزاری مراسم گلدن گلوب در دهه ی 90

 خانم جولیا رابرتس در مراسم جوایز گلدن گلوب۱۹۹۰

 

تصاویری جالب از برگزاری مراسم گلدن گلوب در دهه ی 90 

 

آقای تام کروز و خانم میشل ماری فافر در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۹۹۰

 

تصاویری جالب از برگزاری مراسم گلدن گلوب در دهه ی 90 

 خانم آدری هپبورن در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۹۹۰

 

 

تصاویری جالب از برگزاری مراسم گلدن گلوب در دهه ی 90 

 

خانم جودی فاستر در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۹۹۲

 

تصاویری جالب از برگزاری مراسم گلدن گلوب در دهه ی 90 

 

آقای رابین ویلیامز و خانم بتی میدلر در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۱۹۳

 

تصاویری جالب از برگزاری مراسم گلدن گلوب در دهه ی 90 

 

آقای نیکلاس کیج و خانم کریستین زانگ در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۹۹۳

 

تصاویری جالب از برگزاری مراسم گلدن گلوب در دهه ی 90 

 

 خانم آنجلا باست در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۹۹۴

 

 

 تصاویری جالب از برگزاری مراسم گلدن گلوب در دهه ی 90

 

آقای تام هنکس و جسیکا لانگ در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۹۹۵

 

تصاویری جالب از برگزاری مراسم گلدن گلوب در دهه ی 90 

 

آقای جیم کری و خانم لورن هالی در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۹۹۵

 

تصاویری جالب از برگزاری مراسم گلدن گلوب در دهه ی 90 

 

آقای برد پیت در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۹۹۶

 

 تصاویری جالب از برگزاری مراسم گلدن گلوب در دهه ی 90

 

آقای تام کروز و خانم نیکل کیدمن در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۹۹۷

 

تصاویری جالب از برگزاری مراسم گلدن گلوب در دهه ی 90 

 

آقای جورج کلونی در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۹۹۷

 

تصاویری جالب از برگزاری مراسم گلدن گلوب در دهه ی 90 

 

خانم جنیفر لوپز در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۹۹۸

 

تصاویری جالب از برگزاری مراسم گلدن گلوب در دهه ی 90 

 

آقای لئوناردو دی کاپریو و خانم کیت وینسلت در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۹۹۸

 

تصاویری جالب از برگزاری مراسم گلدن گلوب در دهه ی 90 

 

آقای مت دیمون و آقای بن افلک در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۹۹۸

 

تصاویری جالب از برگزاری مراسم گلدن گلوب در دهه ی 90 

 

خانم سلما هایک در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۹۹۹

 

تصاویری جالب از برگزاری مراسم گلدن گلوب در دهه ی 90 

 

آقای متیو برودریک و خانم سارا جسیکا پارکر در مراسم جوایز گلدن گلوب ۱۹۹۹

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه