دیدن عکس های قدیمی به خصوص عکس های قدیمی بازیگران حالتی از نوستالژیک را برای ما به هم راه دارد، دیدن چهره های آنها در طول سالیان متمادی بر روی پرده سینما و یا صفحه تلویزیون این امکان را به ما می دهد تا تاثیرات گذر زمان بر روی خطوط چهره افراد را ملموس تر و واضح تر درک کنیم. در این گزارش تصاویری از تاثیرات گذر زمان را بر روی چهره های معروف هالیوود خواهید دید:. هریسون فورد ۱۹۷۸, ۱۹۸۰, ۱۹۸۵, ۱۹۹۷, ۲۰۱۶. گلدی هاون ۱۹۶۹, ۱۹۷۲, ۱۹۸۰, ۲۰۰۲, ۲۰۱۵. جک نیکلسون ۱۹۶۰, ۱۹۷۰, ۱۹۷۶, ۱۹۸۶, ۲۰۱۲. کیانا ریوز ۱ ...

 دیدن عکس های قدیمی به خصوص عکس های قدیمی بازیگران حالتی از نوستالژیک را برای ما به هم راه دارد، دیدن چهره های آنها در طول سالیان متمادی بر روی پرده سینما و یا صفحه تلویزیون این امکان را به ما می دهد تا تاثیرات گذر زمان بر روی خطوط چهره افراد را ملموس تر و واضح تر  درک کنیم.در این گزارش تصاویری از تاثیرات گذر زمان را بر روی چهره های معروف هالیوود خواهید دید:

 

 

 

هریسون فورد 1978, 1980, 1985, 1997, 2016

هریسون فورد ۱۹۷۸, ۱۹۸۰, ۱۹۸۵, ۱۹۹۷, ۲۰۱۶

 

 

 

 

گلدی هاون 1969, 1972, 1980, 2002, 2015

گلدی هاون ۱۹۶۹, ۱۹۷۲, ۱۹۸۰, ۲۰۰۲, ۲۰۱۵

 

 

 

 

جک نیکلسون 1960, 1970, 1976, 1986, 2012

جک نیکلسون ۱۹۶۰, ۱۹۷۰, ۱۹۷۶, ۱۹۸۶, ۲۰۱۲

 

 

 

 

کیانا ریوز 1991, 1996, 2000, 2005, 2015

کیانا ریوز ۱۹۹۱, ۱۹۹۶, ۲۰۰۰, ۲۰۰۵, ۲۰۱۵

 

 

 

 

مریل استریپ 1968, 1979, 1990, 2005, 2015

مریل استریپ ۱۹۶۸, ۱۹۷۹, ۱۹۹۰, ۲۰۰۵, ۲۰۱۵

 

 

 

 

جانی دپ 1990, 1995, 2001, 2009, 2016

جانی دپ ۱۹۹۰, ۱۹۹۵, ۲۰۰۱, ۲۰۰۹, ۲۰۱۶

 

 

 

 

جان تراولتا 1977, 1980, 1989, 2001, 2016

جان تراولتا ۱۹۷۷, ۱۹۸۰, ۱۹۸۹, ۲۰۰۱, ۲۰۱۶

 

 

 

 

جولیان مور 1985, 1995, 2001, 2005, 2016

جولیان مور ۱۹۸۵, ۱۹۹۵, ۲۰۰۱, ۲۰۰۵, ۲۰۱۶

 

 

 

 

تام هنکس 1982, 1988, 1995, 2007, 2016

تام هنکس ۱۹۸۲, ۱۹۸۸, ۱۹۹۵, ۲۰۰۷, ۲۰۱۶

 

 

 

 

هلن میرن 1969, 1970, 1980, 1994, 2016

هلن میرن ۱۹۶۹, ۱۹۷۰, ۱۹۸۰, ۱۹۹۴, ۲۰۱۶

 

 

 

 

تیلدا اسوینتون 1985, 1988, 2001, 2007, 2016

تیلدا اسوینتون ۱۹۸۵, ۱۹۸۸, ۲۰۰۱, ۲۰۰۷, ۲۰۱۶

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه