به وابستگی کودک تا سه سالگی توجه کنید

ایران بانو دات کام

سلامت نیوز: یک روان شناس تاکید کرد: والدین باید به دوران شش ماهگی تا سه سالگی کودک شان که احساس وابستگی به پدر و مادر شکل می گیرد، توجه داشته باشند.

کاظم سلامت در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: وابستگی نوزاد یا کودک به والدین یک نیاز اساسی و زیستی بوده و برخی از کارشناسان به جد معتقدند که این نیاز در بعضی کودکان حتی از نیاز گرسنگی و تشنگی بیشتر احساس می شود.

این روان شناس ادامه داد: در واقع وابستگی و دلبستگی کودک به والدین به دو صورت وابستگی ایمن و ناایمن بروز می کند. در وابستگی ایمن کودک از میزان وابستگی خود راضی بوده و هیچ گاه زمانی که برای چند ساعت از والدینش دور می ماند، دچار اضطراب جدایی نمی شود و خیلی زود خود را با محیط سازگار می کند.

وی افزود: وابستگی ناایمن عکس حالت ایمن بروز کرده و کودک دایما در اضطراب جدایی از والدین به سر می برد. در این حالت کودک طی ساعات جدایی گریه و بی تابی کرده و در برابر اینکه تنها و دور از پدر و مادرش بماند، به شدت از خود مقاومت نشان می دهد.

سلامت در این رابطه گفت: شخصیت و ژنتیک کودکان به دو دسته آسان و دشوار دسته بندی می شود. کودکان آسان کودکانی هستند که در حالت وابسته ایمن به سر می برند، اما ارتباط برقرار کردن با کودکان دشوار سخت بوده و اغلب دچار وابستگی ناایمن می شوند. در نتیجه می توان اذعان کرد که بخشی از وابستگی ناشی از ژنتیک فرد است.

این روان شناس خاطرنشان کرد: والدین باید در نظر بگیرند که وابستگی کودک شان تا سه سالگی نگران کننده نیست و در واقع این احساس فرزندشان باید از جانب آن ها مورد پذیرش واقع شود. به عبارت دیگر رعایت حال کودک شان را بکنند، او را کمتر نزد غریبه ها بگذارند و برایش توضیح دهند که اگر طی ساعاتی از روز مجبورند تنهایش بگذارند، موقتی است و هیچ گاه او را ترک نخواهند کرد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه