بلندترین آسمانخراش جهان در میان هاله ای از مه، دبی

بلندترین آسمانخراش جهان که در دبی ساخته شده است در هوای سرد و مه آلود مناظر بسیار زیبایی را به وجود می آورد.

عکاس خلاق دانیل چئونگ عکس های زیبایی را از این مناظر طبیعی زیبا و مه گرفته به وجود آورده و با تکنیک های دیجیتالی ترکیب کرده است. این عکس ها بیشتر شبیه نقاشی شده اند، شما چه فکر می کنید؟

بلندترین آسمانخراش جهان در میان هاله ای از مه، دبی

بلندترین آسمانخراش جهان در میان هاله ای از مه، دبی

بلندترین آسمانخراش جهان در میان هاله ای از مه، دبی

بلندترین آسمانخراش جهان در میان هاله ای از مه، دبی

بلندترین آسمانخراش جهان در میان هاله ای از مه، دبی

بلندترین آسمانخراش جهان در میان هاله ای از مه، دبی

بلندترین آسمانخراش جهان در میان هاله ای از مه، دبی

200 کالری ها
مدل های نقاشی در دنیای واقعی
6 خانواده با 6 زندگی عجیب
کارت پستال حیوانات نماد کشور های حاضر در جام جهانی...
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه