باربد بابایی ازدواجش با غزل حشمت را تکذیب کرد و گفت که غزل حشمت فقط همکار او بوده است نه همسرش . باربد بابایی مجری توانمند و محبوب ایران که حاشیه های فراوانی را پشت سر گذاشته است خبر ازدواج با غزل حشمت را تکذیب کرد . باربد بابایی و همسرش غزل حشمت عنوانی بوده است که در خیلی از رسانه ها و سایت ها دیده ایم اما مجری شب کوک ازدواجش با غزل حشمت را تکذیب کرد . در طی مصاحبه باربد بابایی با تی وی پلاس مجری از غزل حشمت و رابطه اش با باربد بابایی صحبت کرد که باربد بابایی گفت که فقط با غزل حشمت همکار بو ...

باربد بابایی ازدواجش با غزل حشمت را تکذیب کرد و گفت که غزل حشمت فقط همکار او بوده است نه همسرش .

باربد بابایی مجری توانمند و محبوب ایران که حاشیه های فراوانی را پشت سر گذاشته است خبر ازدواج با غزل حشمت را تکذیب کرد .

 

باربد بابایی : “غزل حشمت همسر من نیست” - تصویر 1

 

باربد بابایی و همسرش غزل حشمت عنوانی بوده است که در خیلی از رسانه ها و سایت ها دیده ایم اما مجری شب کوک ازدواجش با غزل حشمت را تکذیب کرد .

در طی مصاحبه باربد بابایی با تی وی پلاس مجری از غزل حشمت و رابطه اش با باربد بابایی صحبت کرد که باربد بابایی گفت که فقط با غزل حشمت همکار بوده است .

چند مدت پیش بود که خبر تصادف غزل حشمت با یک کارگر شهرداری منتشر شد که این تصادف منجر به مرگ کارگر شهرداری شد .

در بیوگرافی باربد بابایی و غزل حشمت نوشته شده است که این دو با هم ازدواج کرده اند اما این ازدواج توسط باربد بابایی تکذیب شد .

.

باربد بابایی : “غزل حشمت همسر من نیست” - تصویر 2

 

مجری مسابقه خوانندگی شب کوک گفت که شش سال پیش با غزل حشمت همکار بوده و در این شش سال از وی خبر ندارد .

فیلم تکذیب باربد بابایی در مورد ازدواج با غزل حشمت در تی وی پلاس را مشاهده میفرمایید:

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه