افتتاحیه اکران فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو

 داستان این فیلم روایت تاثیر مهمانان بر زندگی خانواده آقای محمودی است که بازگوکننده تفاوت‌های آشکار فرهنگی در انتخاب سبک زندگی است

 

افتتاحیه اکران فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو - تصویر 1

افتتاحیه اکران فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو - تصویر 2

افتتاحیه اکران فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو - تصویر 3

افتتاحیه اکران فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو - تصویر 4

افتتاحیه اکران فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو - تصویر 5

افتتاحیه اکران فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو - تصویر 6

 

 

 

افتتاحیه اکران فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو در سینما آزادی تهران برگزار شد.

 

 

 

افتتاحیه اکران فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو - تصویر 7

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه