اختتامیه سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر با حضور جمعی از مسئولان از جمله سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، حجت‌الاسلام احمد مازنی٬ محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی، مهتاب کرامتی وداوران بخش‌های مختلف جشنواره مشتمل بر هنرمندانی ایرانی و خارجی برگزار شد.

 

اختتامیه سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر با حضور جمعی از مسئولان از جمله سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، حجت‌الاسلام احمد مازنی٬ محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی، مهتاب کرامتی وداوران بخش‌های مختلف جشنواره مشتمل بر هنرمندانی ایرانی و خارجی برگزار شد.

 

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 1

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 2

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 3

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 4

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 5

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 6

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 7

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 8

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 9

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 10

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 11

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 12

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 13

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 14

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 15

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 16

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 17

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 18

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 19

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 20

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 21

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 22

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 23

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 24

 اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر - تصویر 25

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه