اثرات موسیقی در کاهش اضطراب

بهره گیری از موسیقی در درمان و کاهش اضطراب پس از عمل جراحی قلب سودمند است به تازگی پنج تن از پژوهشگران ایرانی به نامهای دکتر مجتبی نیازی ، دکتر ناصر همتی ، رضا پور میرزا ، فریبا یاوری و صادق شیرازی تاثیر گوش دادن به موسیقی را بر میزان فشار خون و تعداد ضربان قلب چهل فرد بستری در بیمارستان قلب و عروق امام علی کرمانشاه که تحت عمل جراحی پیوند عروق قرار گرفته بودند و در اولین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی ارائه شده است را نشان می دهد : موسیقی درمانی در این بیماران سبب کاهش میانگین فشار خون و تعداد ضربان قلب شده است همچنین استفاده از روش موسیقی درمانی فشار اکسیژن و درصد اشباع اکسیژن خون را نیز بهبود می بخشد لذا این پژوهشگران بهره گیری از موسیقی درمانی را برای کاهش اضطراب پس از عمل جراحی قلب توصیه می کنند .
منبع : واحد مرکزی خبر


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه